РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Міжнародна економічна політика
International Economic Policy
Международная экономическая политика
останнє оновлення 12-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Науки:
економічні (12.05.2015) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8829 від 03.06.2004

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1811-9824(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 1812-0660(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 1811-9832(print)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Основними цілями журналу є сприяння прогресу знань у галузі міжнародної економічної політики в колах науковців і практиків не лише України, а й інших країн світу та сприяння обміну ідеями та розвитку діалогу щодо міжнародних торговельно-економічних питань. Журнал намагається досягти цих цілей шляхом забезпечення форуму для публікації результатів досліджень науковців і практиків з усього світу.

Its twin primary goals are first, to contribute to the advancement of knowledge in the field of international economic policy among scholars and policy-makers in Ukraine and other transition economies, as well as internationally, and second, to broaden the scope and promote the exchange of ideas and dialogue on international trade and economic issues. It strives to accomplish these goals by providing a forum for publishing peer-reviewed research and policy-oriented articles by scholars and policy-makers from around the world and that will be read not only in Ukraine but internationally as well.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
ProQuest
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
WorldCat
InfoBase Index (IBI)
Scientific Indexing Services (SIS)
J-Gate
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

050 741-55-80,,068 790-23-25
FAX:
jiep@ukr.net
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», просп. Перемоги, 54/1, ауд. 512, м. Київ, 03680, Україна