РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень
International Journal of Medicine and Medical Research
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"
Науки:
медичні (11.07.2016) перереєстрація
біологічні (11.07.2016) перереєстрація
медичні (07.05.2019)
біологічні (07.05.2019)
фармацевтичні (07.05.2019)
Спеціальності:
91 - Біологія (07.05.2019)
222 - Медицина (07.05.2019)
226 - Фармація, промислова фармація (07.05.2019)
228 - Педіатрія (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21589-11489P від 08.09.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-6077(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2414-9985(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Питання, що охоплюють всі галузі клінічної медицини, медико-біологічних проблем, а також стоматологію, фармацію, охорону здоров’я та медсестринство.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Journal's International Compliance Index (JIC Index)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (0352) 43-49-56,,38(0352) 52-8-009,,38(0352) 25-47-84
FAX:
ijmmr@tdmu.edu.ua
Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46001, Україна