РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки»
Международный научный журнал «Интернаука». Серия: «Экономические науки»
International Scientific Journal «Internauka». Series: «Economical sciences»
останнє оновлення 03-02-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ТОВ «Фінансова Рада України»
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права»
ГО «Міжнародна академія освіти і науки»
Науки:
економічні (10.05.2017) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019)
71 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
73 - Менеджмент (28.12.2019)
75 - Маркетинг (28.12.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (28.12.2019)
241 - Готельно-ресторанна справа (28.12.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22443-12343Р від 14.12.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 12/р (із свідоцтва); 12/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2520-2294(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Німецька, Іспанська, Французька, Азербайджанська, Вірменська, Білоруська, Грузинська, Казахська, Латвійська, Литовська, Киргизька, Таджицька, Туркменська, Узбецька, Естонська, Молдавська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

У журналі опубліковані наукові статті з актуальних проблем економічної науки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Indexing Services (SIS)
Turkish Education İndex
Electronic Journals Library
Research Papers in Economics (RePEc)
InfoBase Index (IBI)
International Institute of Organized Research (I2OR)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Open J-Gate
Cosmos Impact Factor (CIF)
AcademicKeys
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Staats- und Universitatsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044)222-58-89,,38(067)401-84-35
FAX:
editor@inter-nauka.com
вул. Ломоносова, буд. 18, м. Київ, 03022, Україна