РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Мікробіологія і біотехнологія
Microbiology & Biotechnology
останнє оновлення 01-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Науки:
біологічні (13.07.2015) перереєстрація
біологічні (15.10.2019)
Спеціальності:
91 - Біологія (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19409 -9209 ПР від 17.08.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2076-0558(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2307-4663(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення результатів наукових досліджень у галузі мікробіології та біотехнології, об’єктами яких є прокаріотні (бактерії, архебактерії) та еукаріотні (мікроскопічні гриби, мікроскопічні водорості, найпростіші) мікроорганізми, віруси. Напрями: мікробіологія, вірусологія, імунологія, молекулярна біотехнологія, створення та селекція нових штамів мікроорганізмів, мікробні препарати, антимікробні засоби, біосенсори, діагностикуми, мікробні технології в сільському господарстві, мікробні технології у харчовій промисловості; захист та оздоровлення навколишнього середовища; отримання енергоносіїв та нових матеріалів тощо.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Advanced Sciences Index (ASI)
Academic Research Index (ResearchBib)
InfoBase Index (IBI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (048) 723-28-39,,38(048) 731-71-51,,38(0482) 68-16-13
FAX:
journal.mbt@onu.edu.ua,science@onu.edu.ua,afonin@onu.edu.ua
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Одеська область, 65082, Україна