РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Мікросистеми, Електроніка та Акустика
Microsystems, Electronics and Acoustics
Микросистемы, Электроники и Акустика
останнє оновлення 12-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науки:
технічні (06.03.2015) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (02.07.2020)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (02.07.2020)
171 - Електроніка (02.07.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (02.07.2020)

Вид видання: збірник Періодичність: 3-6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2523-4455(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Публікація оригінальних та оглядовіх робіт з основних проблем електронної техніки (вакуумна, квантова, та твердотільна електроніка, фізико-технологічні аспекти виробництва дискретних приладів та інтегральних схем), акустики, зв'язку (автоматика, телекомунікаційні та компьютерні системи і мережі, радіотехнічні пристроі та засоби телекомунікацій, принципи побудови мереж, інтернет)

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Committee on Publication Ethics (COPE)
CrossRef
Index Copernicus
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Indexing Services (SIS)
Cosmos Impact Factor (CIF)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
JOURNAL FACTOR
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 067 406-81-50,38 063 075-45-43
FAX:
editor@elc.kpi.ua,tech@elc.kpi.ua
вул. Політехнічна 16, корпус 12, к. 116, м. Київ, Україна, 03056