РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Мінеральні ресурси України
Mineral resources of Ukraine
Минеральные ресурсы Украины
останнє оновлення 01-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Український державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ) (ДП)
Науки:
геологічні (16.05.2016) перереєстрація
геологічні (17.03.2020)
технічні (11.07.2016) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (17.03.2020)
184 - Гірництво (17.03.2020)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23790–13630ПР від 15.03.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1682-721X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-8698(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал публікує наукові матеріали у галузі геологічних та технічних наук і включає наступні рубрики: 1. Мінерально-сировинна база. (Стан та перспективи розвитку; Промислові запаси та прогнозні ресурси корисних копалин, їх розташування, властивості, комплексне використання); 2. Досліди, спостереження, висновки (Нові шляхи пошуку та розвідки, нові доробки з геофізичних, геохімічних та інших методів); 3. Горючі корисні копалини (Світовий досвід вивчення та використання традиційних і нетрадиційних вуглеводних ресурсів, нові методи їх пошуку, геолого-геофізична інформація); 4. Екологія. (Вплив геологорозвідувальних робіт і видобутку корисних копалин на надра та біосферу; рекомендації та поради для усунення наслідків цього впливу); 5. Економіка геологічної розвідки ресурсів (Техніко-економічне обґрунтування пошуків та розвідки окремих видів і родовищ корисних копалин, геолого-економічна оцінка їх промислового видобутку і переробки); 6. Наука - виробництву (Сучасні високоефективні технічні засоби та технології буріння, нові доробки).

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 044 206-35-18,+38 050 331-98-23
FAX: +38 044 206-35-20
mru@ukrdgri.gov.ua,press.ukrdgri@gmail.com
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 78А