РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Містобудування та територіальне планування
останнє оновлення 20-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет будівництва і архітектури
Науки:
технічні (11.07.2017) перереєстрація
архітектура (11.07.2017) перереєстрація
технічні (26.11.2020)
архітектура (26.11.2020)
Спеціальності:
191 - Архітектура та містобудування (26.11.2020)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (26.11.2020)
193 - Геодезія та землеустрій (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 4186 від 10.09.2000

Вид видання: збірник Періодичність: 3/р (із свідоцтва); 3-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2076-815X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-9206(online)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

В збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівного кадастру, розвитку населених пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури.

В сборнике освещаются инженерные и экономические проблемы теории и практики градостроительства, территориального планирования, управления градостроительными системами и программами, комплексной оценки, освоения, развития, содержания и реконструкции территории и жилой застройки, рассматриваются насущные вопросы градостроительного кадастра, развития населенных пунктов, их инженерной и транспортной инфраструктуры.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

241-55-43,245-42-04
FAX:

Контактна особа Чередніченко Петро Петрович
КНУБА, м. Київ