РЕЄСТР наукових фахових видань України

Мова: класичне - модерне - постмодерне
Language: classic - modern - postmodern
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Науки:
філологічні (11.07.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22672-12572Р

Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-7115(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Метою журналу є публікація статей з актуальних питань сучасної лінгвістики, встановлення й зміцнення наукових зв’язків між ученими з різних регіонів України та інших держав. Пріоритетними для журналу є дослідження з такої тематики: лінгвістична семантика й прагматика; актуальні проблеми граматики; когнітивна лінгвістика; проблеми лінгвістики тексту та дискурсології; історія мови, діалектологія; соціолінгвістика; компаративістика й перекладознавство.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 425-45 44
FAX:
avijust@gmail.com n.yasakova@ukma.edu.ua h.hlodz@ukma.edu.ua