РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Молодь і ринок
останнє оновлення 01-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Науки:
педагогічні (21.12.2015) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020) перереєстрація
педагогічні (24.09.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
12 - Дошкільна освіта (24.09.2020)
13 - Початкова освіта (24.09.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (24.09.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (24.09.2020)
16 - Спеціальна освіта (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12270-1154 ПР від 05.02.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 12/р (із свідоцтва); 12/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2308-4634(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-0825(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Російська, Українська

Тематика

Висвітлення питань загальної педагогіки, історії педагогіки, теорії та методики навчання, корекційної педагогіки, теорії та методики професійної освіти, соціальної педагогіки, теорії та методики управління освітою, теорії та методики виховання, дошкільної педагогіки, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та науці.

Problems and aims: the familiarization with issues of research of general pedagogy, history of pedagogy, theory and methods of teaching, correctional pedagogy, theory and methodology of professional education, social pedagogy, theory and methodology of educational administration, theory and methodology of education, preschool education, informational and communicational technologies in education and science.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(068) 502-45-49,,8 (03244) 76-111
FAX: (03244) 3-38-77
vachevsky@meta.ua
вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна, 82100