РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Historical Roxolania
Roxolania Historĭca
останнє оновлення 18-11-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науки:
історичні (07.10.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23412-13252ПР від 19.04.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-2587(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2312-3141(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Наукове періодичне видання, присвячене малодослідженим аспектам історії Наддніпрянської України від давнього періоду до ХХ ст., актуальним проблемам давньої історії регіону, недостатньо розробленій проблематиці з військово-політичної, соціальної, культурної, соціально-економічної та суспільно-політичної історії Наддніпрянщини від козацьких часів до періоду незалежності України.

The issues of the day of military-political spiritual, cultural, socio-economic and social and political history and archaeology of Naddniprianschyna from ancient times to the period of independence of Ukraine are illuminated.

Научное периодическое издание, посвященное малоисследованным аспектам истории Приднепровской Украины від древнего периода до ХХ в., актуальным проблемам древней истории региона, недостаточно разработанной проблематике по военно-политической, социальной, культурной, социально-экономической и общественно-политической истории Надднепрянщины від казацких времен до периода независимости Украина. Рассчитан на научно-педагогических и научных работников высших учебных заведений, научных сотрудников академических учреждений, докторантов, аспирантов, студентов, учителей истории, историков-краеведов и всех тех, кто интересуется прошлым Надднепрянщины.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(056) 374-98-60, (056)374-98-60
FAX:
editor@ndhistory.dp.ua editor@ndhistory.dp.ua
проспект Гагаріна, 72, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49010, Україна