РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Народна творчість та етнологія
останнє оновлення 20-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
Науки:
історичні (21.11.2013) перереєстрація
історичні (02.07.2020)
культурологія (02.07.2020)
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (02.07.2020)
34 - Культурологія (02.07.2020)
35 - Філологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ. № 17404-6174Р від 24.12.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2664-4282(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Російська, Білоруська, Македонська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

В журналі висвітлюються питання теорії, історії і сучасного стану народної культури, а саме: словесної, музичної і пісенної народної творчості (фольклор), хореографічної народної творчості, народного образотворчого мистецтва, народного побуту (етнографії), театральної і кінематографічної самодіяльності, а також публікуються нові зразки народної творчості, критично-бібліографічні огляди нових видань, інформації з питань народної творчості та етнографії, в яких відображені досягнення в галузі культури українського та інших слов’янських народів. Журнал ілюстрований репродукціями зразків народного мистецтва. Значне місце в журналі посідають публікації зразків народної словесної, пісенної і музичної творчості, народного танцювального та образотворчого мистецтва. Друкуються матеріали з історії фольклористики та етнографії, про творчість видатних народних співців, кобзарів, розповідачів, майстрів народного мистецтва.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044)278-16-36,,(044)278-34-54
FAX:
адреса: redaktsiia@etnolog.org.ua
01001, м. Київ-1, вул. Грушевського, 4