РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
останнє оновлення 20-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Науки:
технічні (29.12.2014) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
132 - Матеріалознавство (17.03.2020)
133 - Галузеве машинобудування (17.03.2020)
273 - Залізничний транспорт (17.03.2020)
274 - Автомобільний транспорт (17.03.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (17.03.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (02.07.2020)
144 - Теплоенергетика (02.07.2020)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19609-9409ПР від 29.12.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 12/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2307-3489(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2307-6666(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва, а також питань удосконалення діяльності вищої школи.

The journal aims to illuminate the urgent problems of scientific support of the transport, rolling stock, transport infrastructure, information and intellectual systems on the transport and the disclosure of the fundamental and applied researches results, advanced scientific approaches to the technology development, analysis of management, economic and ecological aspects of transport enterprises operation and transport construction, as well as the improvement of higher school activity.

Журнал ставит своей целью освещение актуальных вопросов научного сопровождения транспорта, подвижного состава, транспортной инфраструктуры, информационных и интеллектуальных систем на транспорте и обнародование результатов фундаментальных и прикладных исследований, современных научных подходов к разработке технологий, анализа управленческих, экономических и экологических аспектов работы предприятий транспорта и транспортного строительства, а также вопросов совершенствования деятельности высшей школы.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (056) 371-51-05
FAX:
lib@b.diit.edu.ua
вул. Лазаряна, 2, кім. 267, м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49010