РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник «Асканія-Нова»
останнє оновлення 12-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова "Асканія- Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства
Науки:
сільськогосподарські (12.05.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (02.07.2020)
Спеціальності:
201 - Агрономія (02.07.2020)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (02.07.2020)
211 - Ветеринарна медицина (02.07.2020)

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2617-0787(online)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва. Розрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та виробників, які працюють над вирішенням важливих питань агропромислового комплексу.

The publication highlights the results of research on breeding, genetics, technology, biotechnology, agricultural feed animal feed and livestock industry driving the economy. Designed for researchers, graduate students, academics and manufacturers working to address critical issues of agriculture.

В сборнике отражены результаты научных исследований по вопросам селекции, генетики, технологии, биотехнологии, кормления сельскохозяйственных животных, кормопроизводства и экономики ведения животноводства. Рассчитан на научных работников, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений и производителей, которые работают над решением важных вопросов агропромышленного комплекса.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
CrossRef
WorldCat
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Scientific Indexing Services (SIS)
SHERPA/RoMEO
Advanced Sciences Index (ASI)
General Impact Factor (GIF)
InfoBase Index (IBI)
Journalindex
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
GIGA Information Centre
University of Chicago Library
Biblioteca universitaria di Lugano
Newton Library
Universia
New Journal Impact Factor (NJIF)
Impact Factor Services for International Journals (IFSIJ)
International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI)
Cosmos Impact Factor (CIF)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Wissenschaftskolleg zu Berlin
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Journal Imapact Factor (JIFACTOR)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(05538) 6-16-55
FAX: (05538) 6-16-55
ascitsr_priemnaya@ukr.net,ascaniansc@i.ua
вул. Червоноармійська, 1, смт Асканія-Нова, Чаплинський р-н, Херсонська обл., 75230