РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник будівництва
останнє оновлення 22-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України
Науки:
технічні (13.03.2017) перереєстрація
архітектура (10.05.2017) перереєстрація
архітектура (11.07.2019)
економічні (15.10.2019)
технічні (11.07.2019) перереєстрація
технічні (28.12.2019) перереєстрація
технічні (24.09.2020) перереєстрація
технічні (09.02.2021)
Спеціальності:
133 - Галузеве машинобудування (11.07.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (11.07.2019)
073 - Менеджмент (15.10.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (28.12.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (28.12.2019)
191 - Архітектура та містобудування (24.09.2020)
051 - Економіка (09.02.2021) відмова
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (09.02.2021) відмова
122 - Комп’ютерні науки (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17253-6023ПР 23.11.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-7257(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2708-6194(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: відкрите

Тематика

Вісник включає статті вчених, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельної індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.

Bulletin includes articles by scientists, which highlights the results of fundamental and applied research in priority areas: environmental protection, resource saving technologies in the construction and building industry, new building materials and construction, increasing the efficiency of capital investments, increase the level of automation and mechanization of production processes.

Вестник включает в себя статьи ученых, в которых освещаются результаты фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям: охрана окружающей среды, ресурсосберегающие технологии в строительстве и строительной индустрии, новые строительные материалы и конструкции, повышение эффективности капитальных вложений, повышение уровня автоматизации и механизации производственных процессов.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 7000-651
FAX:
statya_visnyik@ukr.net
61002, Харківська область, м. Харків-2, Сумська, 40, ХНУБА