РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Науки:
технічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (28.12.2019)
131 - Прикладна механіка (28.12.2019)
133 - Галузеве машинобудування (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15833-4305ПР від 16.10.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1993-9965(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3524(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Тематика журналу стосується наукової і виробничої діяльності у сфері нафтогазопромислового комплексу і охоплює такі розділи: Геологія, розвідка та промислова геофізика нафтових і газових родовищ, Нафтогазова інженерія, Машини, обладнання та матеріали, Транспорт та зберігання нафти і газу, Вимірювання, контроль і технічна діагностика

The subjects of the Journal deal with scientific production activities in the sphere of oil and gas industry complex and include the following sections: Geology, prospecting and industrial geophysics of oil and gas fields, Oil and gas engineering, Machinery, equipment and supplies, Transport and storage of oil and gas, Measurement, control and technical diagnostics

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380(342) 50 -77-96,,+380 (342) 54-72-66
FAX: 380 (342) 54-71-39
redactor@nung.edu.ua,redntv@nung.edu.ua
м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, вул. Карпатська, 15, Україна, 76019