РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості
останнє оновлення 20-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Науки:
економічні (04.07.2014) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019)
73 - Менеджмент (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17023-5793Р від 0 9. 10. 2010

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1993-9965(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3311(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Тематика журналу «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»)» стосується теоретичних і практичних проблем економіки та управління у сфері нафтогазового комплексу і охоплює такі розділи: УПРАВЛІННЯ В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ, ЕКОНОМІКА НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ, ГАЛУЗЕВИЙ МАРКЕТИНГ, ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ, НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ.

The subject of The Scientific Herald Of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (edition topic: «Economy and management of oil and gas industry») covers the theoretical and practical problems of economy and management in the area of oil and gas industry and includes such issues: MANAGEMENT IN THE OIL AND GAS INDUSTRY, ECONOMY OF THE OIL AND GAS INDUSTRY, INDUSTRY MARKETING, THEORETICAL PROBLEMS OF ECONOMY AND MANAGEMENT, ECONOMY AND MANAGEMNT OF OTHER KINDS OF ACTIVITIES, SCIENTIFIC REPORTS BY YOUNG SCIENTISTS

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 (342) 4-22-61
FAX:
visnyknaftagas@gmail.com
м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, вул. Карпатська, 15, Україна, 76019