РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
International Humanitarian University Herald. Economics and Management
останнє оновлення 02-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Міжнародний гуманітарний університет
Науки:
економічні (15.04.2014) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
71 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
75 - Маркетинг (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №  20001-9801 ПР від 25.06.2013

Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-2675(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе", двостороннє "сліпе", відкрите, зовнішнє

Тематика

Висвітлення результатів актуальних наукових досліджень вчених, професорсько-викладацьких колективів вищих навчальних закладів, фахівців і працівників у галузях економіки України і зарубіжжя у сфері економічного розвитку.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (099) 967 84 71
FAX:
editor@vestnik-econom.mgu.od.ua
вул. Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65009