РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія
останнє оновлення 12-03-2021
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національний університет «Одеська юридична академія»
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Міжнародний гуманітарний університет
Науки:
філософські (14.02.2014)
політичні (14.02.2014)
історичні (04.07.2014)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №  20215-10015ПР від 15.08.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 048 719-88-50,,+38 (098) 083-29-35
FAX:
vestnik.humanities@gmail.com,visnyk.mhu@gmail.com
вул. Фонтанська дорога 33, к. 419, м. Одеса, 65009, Україна