РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
останнє оновлення 20-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Міжнародний гуманітарний університет
Науки:
філологічні (15.04.2014) перереєстрація
філологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
35 - Філологія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16819-5491Р від 10.06.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 3-6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-1154(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Французька, Іспанська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-5658(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька, Французька, Іспанська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Висвітлення результатів актуальних наукових досліджень вчених, професорсько-викладацьких колективів вищих навчальних закладів у сфері мовознавства та літературознавства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(+38) 099-547-85-90
FAX:
editor@vestnik-philology.mgu.od.ua
Міжнародний гуманітарний університет, офіс 502, вул. Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, Одеська обл., 65009, Україна