РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Біоекономіка і аграрний бізнес
Bioeconomy and Agrarian Business
останнє оновлення 10-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Науки:
економічні (12.05.2015) преререєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23983-13823ПР від 19.06.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2707-3823(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-3831(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Головною метою збірника є сприяння розвитку економіки, аграрного менеджменту, бізнесу. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.

The main purpose of the herald is the promotion of economics, agrarian management, business. Its main purpose is publishing articles of problem-techniques in production, synthesis and methodical, which highlights research results with statistical data with theoretical and practical significance relevant to agriculture and not previously published.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Research Papers in Economics (RePEc)
Academic Research Index (ResearchBib)
AGRIS
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 527-87-20,(098) 551-26-20
FAX:
nti_dep@nubip.edu.ua,natali_gerasimenko@ukr.net,dopovidi_nubip@ukr.net
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13