РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту
Scientific Bulletin Of National Academy Of Statistics, Accounting And Audit
останнє оновлення 20-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Науки:
економічні (06.11.2014) перереєстрація
економічні (24.09.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (24.09.2020)
071 - Облік і оподаткування (24.09.2020)
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (24.09.2020)
073 - Менеджмент (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20394-10194 ПР від 28.11.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2520-6834(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2521-1323(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

розповсюдження теоретичних ідей та практичних досліджень видатних українських та зарубіжних дослідників, аспірантів та докторантів, присвячених обліку, статистиці, аудиту та економіці

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
World Catalogue of Scientific Journals (WCOSJ) (посилання)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044) 486-36-48
FAX:
babutska@ukr.net,rvv_nasoa2015@ukr.net
Кабінет № 70, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107