РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Одеського національного економічного університету
останнє оновлення 03-02-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний економічний університет
Науки:
економічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (02.07.2020)
241 - Готельно-ресторанна справа (02.07.2020)
242 - Туризм (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20991-10791ПР від 18.09. 2014

Вид видання: збірник Періодичність: 10-12/р (із свідоцтва); 4-12/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-9260(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3869(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

«Науковий вісник Одеського національного економічного університету» створений з метою інформування читачів про розвиток економічних та соціальних наук і спрямований на обговорення та обмін науковими думками. Збірник наукових праць покликаний сприяти розширенню цілісного наукового інформаційного простору України та успішної інтеграції його до світовий інформаційного простору.

«Науковий вісник Одеського національного економічного університету» создан с целью информирования читателей о развитии экономических и социальных наук, направлен на обсуждение и обмен научными мнениями. Сборник научных трудов призван способствовать расширению целостного научного информационного пространства Украины и успешной интеграции его в мировое информационное пространство.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
General Impact Factor (GIF)
Journals Impact Factor (JIF)
JOURNAL FACTOR
AE Global Index (AEGI)
Cosmos Impact Factor (CIF)
Google Scholar
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0487) 32-77-95
FAX:
n.visnik.oneu@ukr.net
65082, Україна, м. Одеса, Одеська область, вул. Преображенська, 8, ОНЕУ, к. 317