РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського
Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського"
Науки:
педагогічні (16.05.2016) перереєстрація
педагогічні (17.03.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)
12 - Дошкільна освіта (17.03.2020)
13 - Початкова освіта (17.03.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (17.03.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (17.03.2020)
16 - Спеціальна освіта (17.03.2020)
231 - Соціальна робота (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 24068-13908ПР від 31.07.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2414-5676(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-6688(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Публікація матеріалів про наукові досягнення у галузі педагогічних наук, про досвід загальноосвітньої галузі, сприяння формуванню педагогічного мислення та організації освітньої роботи на наукових засадах.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Social Science Open Access Repository (SSOAR)
Всероссийская база полнотекстовых научных публикаций «Порталус»
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(048) 718-57-22,,+38 (050) 922-28-51,+38 (096) 300-94-20
FAX:
nv.pnpu@gmail.com
м. Одеса, Одеська область, вул. Ніщинського, 1, ауд.№13