РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Полісся
останнє оновлення 20-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Науки:
економічні (13.07.2015) перереєстрація
економічні (18.12.2018)
Спеціальності:
51 - Економіка (18.12.2018)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (18.12.2018)
73 - Менеджмент (18.12.2018)
75 - Маркетинг (18.12.2018)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24604-14544 ПР від 07.09.2020

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-9576(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2412-2394(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.

Urgent problems of present-day economics' development, different ownership enterprises operation and development, investment and innovative activity, increasing national economy's competitiveness, regional development are reported.

В журнале освещаются актуальные проблемы развития современной экономики, функционирования и развития предприятий различных форм собственности, инвестиционно-инновационной деятельности, повышение конкурентоспособности способности национальной экономики, регионального развития.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0462) 665-224
FAX:
nauk_visn@ukr.net
вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна, 14035