РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»
останнє оновлення 03-02-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Науки:
економічні (21.12.2015) перереєстрація
економічні (15.04.2021)
Спеціальності:
51 - Економіка (15.04.2021)
71 - Облік і оподаткування (15.04.2021)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (15.04.2021)
73 - Менеджмент (15.04.2021)
75 - Маркетинг (15.04.2021)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (15.04.2021)
292 - Міжнародні економічні відносини (15.04.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17165-5935 ПР від 12.10.2010

Вид видання: збірник Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 4-5/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-6873(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

naukovyivisnykpuet.1@gmail.com,mary.na2004@gmail.com
36014, м. Полтава, вул Коваля, 3, каб.115