РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник НЛТУ України
останнє оновлення 03-02-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"
Науки:
біологічні /06.03.01, 06.03.03 / (12.05.2015) перереєстрація
біологічні (17.03.2020)
технічні (12.05.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (12.05.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020)
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
економічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
91 - Біологія (17.03.2020)
101 - Екологія (17.03.2020)
187 - Деревообробні та меблеві технології (17.03.2020)
205 - Лісове господарство (17.03.2020)
206 - Садово-паркове господарство (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (02.07.2020)
51 - Економіка (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11889-760П Р від 26.10.2006

Вид видання: збірник Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 5/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1994-7836(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2519-2477(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник науково-технічних праць "Науковий вісник НЛТУ України" є періодичним фаховим науково-технічним виданням, де висвітлюються актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства, екології та довкілля, технології та устаткування лісовиробничого комплексу, економіки, планування й управління промислового виробництва, інформаційних технологій галузі, а також освітянські проблеми вищої школи тощо.

Scientific Bulletin of UNFU is a specialized scientific and technical periodical, presenting some current problems of forestry and horticulture, ecology and environment, technology and equipment of forestry complex, economics, production planning and management, information technology of the industry, and also educational problems of higher school.

Сборник научно-технических рабвід "Научный вестник НЛТУ Украины" является периодическим профессиональным научно-техническим изданием, где освещаются актуальные проблемы лесного и садово-паркового хозяйства, экологии и окружающей среды, технологии и оборудования, экономики, планирования и управления, информационных технологий, а также образовательные проблемы высшей школы.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
WorldCat
Index Copernicus
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 240-23-50,38 067 391-28-09,38 066 779-14-27
FAX:
nv@nltu.edu.ua,nauk.visnyk@gmail.com,mail@openscience.in.ua
Україна, вул. Чупринки, 134, м. Львів-57, Львівська область, 79057; вул. Ген. Чупринки, 103, НЛТУ України