РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство
Uzhorod National University Herald. Series: International Economic Relations and World Economy
останнє оновлення 08-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Науки:
економічні (21.12.2015) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21015-10815Р від 29.09.2014

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-9971(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління підприємствами, інноваційної та інвестиційної діяльності, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, фінансів та податкової політики, математичних методів та інформаційних технологій в економіці, сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (097) 085 34 95
FAX:
editor@visnyk-econom.uzhnu.uz.ua
вул. Університетська 14, каб. 510, м. Ужгород, Закарпатська обл., Україна, 88000