РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота»
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Науки:
педагогічні (09.03.2016) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
12 - Дошкільна освіта (02.07.2020)
13 - Початкова освіта (02.07.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (02.07.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)
16 - Спеціальна освіта (02.07.2020)
231 - Соціальна робота (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2524-0609(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (0312) 64-03-14
FAX:
f-susp@uzhnu.edu.ua
88017, м. Ужгород, Закарпатська обл., вул. Університетська, 14, факультет суспільних наук, кімн.218, Ужгородський національний університет; 88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46