РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія»
останнє оновлення 02-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Науки:
філологічні (16.05.2016) перереєстрація
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
35 - Філологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 09.10.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-6840(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Словацька, Чеська, Білоруська, Німецька, Польська, Угорська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Тематичними напрямами збірника є мовознавство, літературознавство, історія та сучасний стан мов та літератур, порівняльна лінгвістика, порівняльне літературознавство, словакістика, богемістика, фольклористика, журналістикознавство, соціальні комунікації.

The bulletin contains scientific papers on linguistics, literary science, history and current state of languages and literatures, comparative linguistics, comparative literature, Slovak studies, Czech studies, folkloristics, journalism and social communications.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

30506645839,991704743
FAX:
visnykfilfak.uzhnu@gmail.com,natalie.venzhynovych@uzhnu.edu.ua,olesya.kharkivska@uzhnu.edu.ua
Контактна особа Наталія Федорівна Венжинович
88017, м. Ужгород, Закарпатська обл., вул. Університетська,14, філологічний факультет Ужгородського національного університету, кім. 413 (433)