РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»
останнє оновлення 20-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Науки:
економічні (12.05.2015) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (02.07.2020)
232 - Соціальне забезпечення (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 09.10.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-6857(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-735X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Основними тематичними напрямами збірника є: макроекономічні дослідження, економіка та управління національним господарством, регіональні соціально-економічні дослідження, проблеми економіки підприємств і галузей, фінансів і банківської справи, бухгалтерського обліку і аудиту.

The main thematic areas of the journal are: macroeconomic research, economics and management of national economy, regional socio-economic studies, economics of enterprises and industries, finance and banking, accounting and auditing.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (0312) 64-25-56,,+38 (050) 950-96-40,,+38 (068) 369-69-98.
FAX:
visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua
88017, м. Ужгород, Закарпатська обл., вул. Університетська, 14, економічний факультет Ужгородського національного університету, кім. 405, 88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46.