РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика»
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Науки:
фізико-математичні (13.07.2015) перереєстрація
фізико-математичні (11.07.2019)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (11.07.2019)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 09.10.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-8038(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Серія "Фізика" охоплює: фізику конденсованих систем, ядерну фізику, атомну та молекулярну фізику, теорію поля та фізику елементарних частинок, астрофізику, фізичну електроніку, прикладну фізику, міждисциплінарну фізику та суміжні галузі науки, техніки, історії фізики, хроніку, персоналії та бібліографію.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 067 312 2587
FAX:
visnykuzhnufizyka@gmail.com,vrizak@bigmir.net,thebartabela@gmail.com
вул. Волошина, 54, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна