РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»
Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Geographical Sciences»
останнє оновлення 19-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Херсонський державний університет
Науки:
географічні (07.10.2016) перереєстрація
географічні (17.03.2020)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (17.03.2020)
106 - Географія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23950-13790ПР від 26.04.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-7391(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Німецька (змішаними мовами)
ISSN: 2663-2780(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні питання суспільно-географічних досліджень, природничо-географічних та геоекологічних досліджень, географії рекреації та туризму тощо. Журнал інформує також про події наукового життя та географічну освіту в Україні, подає рецензії наукових праць та підручників з географічної тематики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (098) 581-65-13
FAX:
editor@gj.kherson.ua
м. Херсон, Херсонська область, вул. Університетська 27, Україна, 73000