РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»
Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences»
останнє оновлення 19-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Херсонський державний університет
Науки:
економічні (14.02.2014) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23953-13793ПР від 26.04.2019

Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2307-8030(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-3545(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління підприємствами, інноваційної та інвестиційної діяльності, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, фінансів та податкової політики, математичних методів та інформаційних технологій в економіці, сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні, подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (050) 673 53 06
FAX:
editor@ej.kherson.ua
м. Херсон, Херсонська область, вул. Університетська, 27, каб. 312