РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація»
Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Germanic Studies and Intercultural Communication»
останнє оновлення 02-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Херсонський державний університет
Науки:
філологічні (11.07.2016) перереєстровано
філологічні (14.05.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (17.03.2020) відмовлено у фаховості
35 - Філологія (14.05.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23951-13791ПР від 26.04.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-3426(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Іспанська, Німецька (змішаними мовами)
ISSN: 2663-3434(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Іспанська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

У журналі публікуються статті, присвячені теоретичним проблемам германських мов, перекладознавства, досліджень в області мов народів світу, зокрема славістики, проблемам перекладу, а також актуальним проблемам міжкультурної комунікації. Журнал інформує також про події наукового життя в області філологічних наук: германістики, перекладознавства, славістики, подає рецензії наукових праць та підручників з цієї тематики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (098) 581-78-13
FAX:
editor@tsj.kherson.ua
вул. Університетська, 27, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000