РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки»
Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Psychological Sciences»
останнє оновлення 02-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Херсонський державний університет
Науки:
психологічні (04.07.2014) перереєстрація
психологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
53 - Психологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23954-13794ПР від 26.04.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-3206(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2663-2764(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У журналі висвітлюються актуальні питання психологічної теорії та історії психологічної думки, психології особистості, педагогічної та вікової психології, соціальної психології, організаційної психології, юридичної, економічної та інших галузей психологічної науки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (066) 329 68 44
FAX:
editor@pj.kherson.ua
пров. Інженера Корсакова, 47, ауд. 418, м. Херсон, Херсонська область, Україна, 73000