РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: германська філологія
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
філологічні /За виключенням: 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.04, 10.01.05, 10.01.06, 10.01.07, 10.01.09, 10.01.10 / (07.10.2016) перереєстрація
філологічні (26.11.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15754-4246Р від 02.10.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2518-7090(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У віснику публікуються наукові статті, огляди та рецензії з актуальних проблем германського мовознавства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0372) 58-48-86
FAX:

Кафедра англійської мови, факультет іноземних мов, вул. Коцюбинського, 2, 58012, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна