РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий вісник Чернівецького національного університету Юрія Федьковича. Серія: філософія
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
філософські (22.12.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15876-4348Р від 28.10.2009

Періодичність: 3/р (із свідоцтва); 2-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Досліджується проблематика, пов’язана з актуальними проблемами сучасної методології науки, з гуманітарними вимірами філософії наукового знання, науковими парадигмами в контексті гуманітаристики, історією філософської думки України та світу, історико-теологічними та релігієзнавчими розвідками, етикою, естетикою, теорією та філософією культури.

Scientific bulletin investigates issues related to the problems of modern methodology of science, human dimensional aspects of philosophy of scientific knowledge, scientific paradigms in terms of the humanities, history of philosophical thought in Ukraine and the world, historical, heological, and religious studies concepts, various aspects of ethics, aesthetics, theory and philosophy of culture.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0372) 58-48-78
FAX:
animus@ukr.net
Кафедра філософії, філософсько-теологічний факультет, національний університет, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012