РЕЄСТР наукових фахових видань України

Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)
останнє оновлення 20-09-2018
Категорiя Б
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
біологічні (21.12.2015) перереєстрація
біологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
091 - Біологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15752-4224Р від 12.10.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-8673(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

У журналі «Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)» публікуються результати досліджень з актуальних проблем біохімії, біотехнології, молекулярної генетики, екології, ботаніки, грунтознавства, збереження біоти і біоресурсів.

Jounral «Scientific Herald of Chernivtsy University. Biology (Biological Systems)» publishes the results of the studies on actual problems of biochemistry, biotechnology, molecular genetics, ecology, botany, soil science, biota and bioresources preservation.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

0372 58-48-38
FAX:
vb@chnu.edu.ua
Інститут біології, хімії та біоресурсів ЧНУ, вул. Лесі Українки, 25, м. Чернівці, Україна, 58012