РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина»
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Науки:
історичні (07.10.2015) перереєстрація
історичні (17.03.2020)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15260-3832 ПР від 05.06.2009

Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-1165(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: відкрите

Тематика

Його програмними цілями є відтворення об'єктивної картини минулого краю, ознайомлення громадськості з культурною спадщиною українського народу, аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

0
Новий
член колегії

Контактні дані

677383657
FAX:
ludyna@.ukr.net
вул. Шевченка, 57, 76000, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область