РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки
останнє оновлення 05-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Науки:
психологічні (13.07.2015) перереєстрація
психологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
53 - Психологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8818від 01.06.2004

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 2-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2412-9968(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-8450(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
sj.npu.ps@gmail.com,admin@npu.edu.ua,npups2020@gmail.com
04111, Україна, м. Київ, вул. Саратовська, 20