РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія
останнє оновлення 05-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Науки:
педагогічні (07.10.2015) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
психологічні /19.00.08 / (07.10.2015) перереєстрація
психологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
12 - Дошкільна освіта (02.07.2020)
13 - Початкова освіта (02.07.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (02.07.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)
16 - Спеціальна освіта (02.07.2020)
53 - Психологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8825 від 01.06.2004

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2310-0893(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології. Дослідження у зазначених галузях охоплюють проблеми навчання, виховання, освіти, соціалізації, абілітації та реабілітації осіб з порушеннями психічного та (або) фізичного розвитку різних вікових категорій - від раннього дитинства до періодів після шкільного професійного навчання та самостійної трудової діяльності у дорослому віці.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380639923673
FAX:
gvafuzova@gmail.com
вул. Тургенівська 8/14, м. Київ, 04053, Україна