РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
Naukowyi Chasopys National Pedagogical Dragomanov University. Series 5. Pedagogical science: really and perspectives
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Науки:
педагогічні (21.12.2015) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020) відмовлено у фаховості
12 - Дошкільна освіта (17.03.2020) відмовлено у фаховості
13 - Початкова освіта (17.03.2020) відмовлено у фаховості
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (17.03.2020) відмовлено у фаховості
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (17.03.2020) відмовлено у фаховості
16 - Спеціальна освіта (17.03.2020) відмовлено у фаховості
231 - Соціальна робота (17.03.2020) відмовлено у фаховості
11 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
12 - Дошкільна освіта (02.07.2020)
13 - Початкова освіта (02.07.2020)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (02.07.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)
16 - Спеціальна освіта (02.07.2020)
231 - Соціальна робота (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23508-13348 ПР від 03.08.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-5491(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Іспанська, Італійська, Німецька, Польська, Словацька, Французька, Чеська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-3537(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Іспанська, Італійська, Німецька, Польська, Словацька, Французька, Чеська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У статтях розглядаються результати теоретичних досліджень і експериментальної роботи з питань педагогічної науки, розкриття педагогічних, психологічних та соціальних аспектів, які обумовлюють актуалізацію поставленої проблеми і допоможуть її вирішувати на сучасному етапі розвитку освіти.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

442393085
FAX:
RV_221a@meta.ua
01601 м. Київ, вул. Пирогова, 9, каб. 221А