РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Науки:
філософські (11.07.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8813 від 01.06.2004

Вид видання: збірник Періодичність: 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2518-7821(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів вузів та співробітників наукових установ України з питань релігієзнавства, теорії та історії культури, філософії.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX: