РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов
останнє оновлення 05-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Науки:
філологічні (11.07.2016) перереєстрація
філологічні (09.02.2021)
Спеціальності:
35 - Філологія (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8815 від 01.06.2004

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2414-4797(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2523-4242(online)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Науковий часопис містить праці докторантів, аспірантів, професорсько-викладацького складу мовознавчих кафедр НПУ імені М. П. Драгоманова та інших наукових осередків в Україні та за її межами з актуальних проблем сучасної лінгвістики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(+38 044) 239-30-86,(+38 097) 337-40-41
FAX:
sjnpuseries9@gmail.com
вул. Пирогова, 9, м. Київ, Україна, 01601