РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство)
Scientific Notes of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University. Series: Philology (Linguistics)
Научные записки Винницкого государственного педагогыческого университета имени Михаила Коцюбинского. Серия: Филология (языкознание)
останнє оновлення 05-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Науки:
філологічні /За виключенням: 10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.04, 10.01.05, 10.01.06, 10.01.07, 10.01.09, 10.01.10 / (16.05.2016) перереєстрація
філологічні (24.09.2020)
Спеціальності:
35 - Філологія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8416 від 06.02.2004

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2521-1293(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2521-1307(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Проблематика збірника: Актуальні питання теорії мови. Функційна семантика лексичних одиниць. Теорія номінації. Когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти лінгвістики. Лінгвістика тексту. Стилістичні та контекстуальні вияви лексичних і граматичних одиниць. Мова сучасних ЗМІ. Проблеми діалектології та ономастики. Актуальні питання зіставної лінгвістики. Перекладознавство та міжкультурна комунікація.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0432)27-55-89
FAX:
naukovizap@gmail.com
вул. К. Острозького, 32, корп. 1, каб. 313, м. Вінниця, Вінницька область, Україна, 21001