РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України
останнє оновлення 05-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут законодавства Верховної Ради України
Науки:
державне управління (22.12.2016)
юридичні (21.12.2015) перереєстрація
юридичні (28.12.2019)
економічні (21.12.2015) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
81 - Право (28.12.2019)
293 - Міжнародне право (28.12.2019)
51 - Економіка (17.03.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16712-5284Р від 9.06.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2220–1394(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(044) 272-47-00,+38-099-380-61-71
FAX:
redkolegia@gmail.com
04053, м. Київ, провулок Несторівський, 4