РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові записки Львівського університету бізнесу та права
останнє оновлення 21-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"
Науки:
економічні (12.05.2015) перереєстрація
економічні (15.10.2019)
юридичні (12.05.2015) перереєстрація
юридичні (28.12.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (15.10.2019)
71 - Облік і оподаткування (15.10.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (15.10.2019)
73 - Менеджмент (15.10.2019)
75 - Маркетинг (15.10.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (15.10.2019)
232 - Соціальне забезпечення (15.10.2019)
81 - Право (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14346-3317 Р від 14.08.2008

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 2-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2663-0117(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Німецька, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У збірнику опубліковано результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу та співробітників Львівського університету бізнесу та права, а також інших українських вищих навчальних закладів, в яких висвітлено проблемні аспекти досліджень у галузі економічних і юридичних наук.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 292-78-50
FAX:
business_law@ukr.net
79021, м. Львів, Львівська область, вул. Кульпарківська, 99