РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна"
останнє оновлення 17-12-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет "Острозька академія"
Науки:
філологічні (22.12.2016) перереєстрація
філологічні (29.06.2021)
Спеціальності:
35 - Філологія (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23153-12993Р від 23.02.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 2-10/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-2558(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

У збірнику містяться статті, присвячені проблемам сучасного мовознавства та порівняльного літера турознавства, а також методиці навчання іноземних мов. Збірник рекомендова но науковцям, викладачам, студентам-філологам і всім, хто цікавиться філологічною наукою.

The proceedings contain scientific articles on modern linguistics and literature studies. Recommended to philology scientists, teachers, students and those interested in language studies.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(098)9043905
FAX:
lingua.lab@oa.edu.ua
35800, Україна, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, Національний університет «Острозька академія», факультет романо-германських мов