РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»
Научные записки Национального университета «Острожская академия». Серия «Экономика»
останнє оновлення 21-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Острозька академія»
Науки:
економічні (16.05.2016) перереєстрація
економічні (11.07.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (11.07.2019)
71 - Облік і оподаткування (11.07.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (11.07.2019)
73 - Менеджмент (11.07.2019)
75 - Маркетинг (11.07.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (11.07.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (11.07.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21245-11045Р від 12.03.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 1-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-5149(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Тематичні напрями: сучасні проблеми економічної теорії, економіка та управління національним господарством, економіка та управління галузями та підприємствами, економіка праці та регіональна економіка, фінанси, грошовий обіг та кредит, облік, аналіз та аудит, математичне моделювання та інформаційні технології в економіці.

Subject areas: Current problems of economic theory, Economics and management of national economy, Economics, management of sectors and enterprises, Labor economics and regional economy, Finance, monetary circulation and credit, Accounting, analysis and audit, Mathematical modeling and information technologies in economics

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Slavic Humanities Index
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(03654) 3-01-39
FAX:
35800@ukr.ne
Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2