РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»
останнє оновлення 05-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет «Острозька академія»
Науки:
психологічні (13.07.2015) перереєстрація
психологічні (28.12.2019)
Спеціальності:
53 - Психологія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15637-4109Р від 09.07.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-7384(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику висвітлені актуальні проблеми, пошуки і знахідки в різних сферах теорії і практики психолого-педагогічної науки. Зміст збірника торкається багатьох питань загального та спеціального характеру.

In the collection of articles the actual problems, searches and achievements in different spheres of theory and practice of psychology and pedagogics are illuminated. The contents of the volume deals with many common and special issues

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
EBSCOhost
CrossRef
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(03654) 2-29-49
FAX:
kafedra.psykhologii@oa.edu.ua
вул. Семінарська 2, м. Острог, Рівненська обл., Національний університет «Острозька академія», кафедра психолого-педагогічних дисциплін, 35800